Sākums

Vecā Latvijas Republikas partiju sistēma ir nokalpojusi. Tā ir sevi atmaskojusi kā anti-konstitucionālu. Tā nav atjaunojama. Vecā sistēma nespēj atrisināt šodienas izaicinājumus.

Ir jāceļ jauna Latvijas Brīvvalsts uz mūsu esošās Satversmes pamatiem. Ir faktiski jāatjauno esošās Satversmes darbība. Jābūvē no jauna visa valsts pārvalde, kas balstās uz pilnīgi jaunu pieeju. Ir sākusies apziņas revolūcija. Veidojas Jaunā sabiedrība.

Vecā sistēma (koloniālā aristokrātija) beidz pastāvēt, jo tā zaudē uzticību un cilvēki ar to pārstāj sadarboties. Vecās sistēmas saistības pāriet uz tiem konkrētajiem cilvēkiem, kuri šos lēmumus, uzdodoties tautas vārdā ir pieņēmuši. Viņi uzņemas par to atbildību ar visu savu mantu.

Šajā mājaslapā  apkopojām paveiktos darbus, cilvēkus, organizācijas, informāciju, un Brīvvalsts aktualitātes. Ir daudz vēsturnieku darbu par totalitārismu, bet maz informācijas par to, kā virzīties uz Brīvvalsti. Brīvības tēma ir, bija un būs aktuāla un ir jāveido Brīvvalsts,  jo negribam totalitāru sistēmu savā valstī.

‘I’m a Fitness Instructor, and Walking Is the Most Important Workout of My Week’ are steroids legal in uk The Fitbit Versa is the best fitness tracker and wearable you can buy right now
Totalitārisms 
Totalitārisms ir politiskā sistēma, kurā valsti pārvalda bez sabiedrības līdzdalības, lēmumi totalitārismā tiek pieņemti bez saskaņošanas ar sabiedrības vairākumu; nozīmīgākās sociālās, ekonomiskās un politiskās darbības totalitārā režimā kontrolē valsts. Tas ir diktatūras veids, kurā vara ierobežo cilvēku visās sfērās. Diktatūras apstākļos vara pieder nelielam cilvēku lokam vai pat vienam cilvēkam.

Koloniālā aristokrātija
Koloniālā aristokrātija ir Metropoles mērķtiecīgi atlasītā, audzināta un kontrolēta  vietējā korumpētā elite, kura rada sabiedrībai Nacionālas valsts ilūziju, bet faktiski realizē Metropoles intereses ignorējot Nacionālās.  Parasti tas tiek realizēts ar diktatūras metodēm.

Paralēli tauta decentralizēti veido Latvijas brīvvalsti.

Ir laiks celties kājās, ir laiks pievienoties!