Cilvēks un tiesiskā sistēma

Līdz ar lielajām pārmaiņām pasaulē un pārdomām par mūsu pašu restartu ir laiks runāt arī par Cilvēka dabiskajām, Dieva dotajām tiesībām pretstatā viņa mākslīgajam statusam uz šīs Zemes. Aivis Vasiļevskis mums vakar sirsnīgi atgādināja, ka mēs esam Cilvēki-radītāji un ka ir nepieciešams mūsu nodoms radīt gaišu, labu pasauli, — pat ne blakus, bet vietā tai,