Cilvēks un tiesiskā sistēma

Cilvēks un tiesiskā sistēma

Līdz ar lielajām pārmaiņām pasaulē un pārdomām par mūsu pašu restartu ir laiks runāt arī par Cilvēka dabiskajām, Dieva dotajām tiesībām pretstatā viņa mākslīgajam statusam uz šīs Zemes.

Aivis Vasiļevskis mums vakar sirsnīgi atgādināja, ka mēs esam Cilvēki-radītāji un ka ir nepieciešams mūsu nodoms radīt gaišu, labu pasauli, — pat ne blakus, bet vietā tai, ko plāno viņi, lai jau šodien veidotos attiecīgs informatīvais lauks un sāktu manifestēties mūsu – Cilvēku — scenārijs mūsu Zemītes un mūsu dzīves atveseļošanai.

Manuprāt viens svarīgs aspekts, kas stiprinātu mūsu izejas pozīcijas šajā ceļā, ir esošās situācijas skaidra apzināšanās. Pieļauju, ka ne katram no mums ir jābūt līdz niansēm informētam par visām tām šausmām, kas pasaulē notikušas dažu pēdējo gadu tūkstošu laikā un, domājams, šobrīd pakāpeniski, Zemes vibrācijām ceļoties, tiek aizslaucītas nebūtībā uz visiem laikiem.

Taču esmu pārliecināta, ka ikvienam, ja vien viņš to vēlas izzināt, ir tiesības būt informētam par apstākļiem, kas skar tieši viņu un visu viņa dzīvi – par viņa tiesisko statusu uz šīs Zemes.

Inta Dižā šo tematu pētījusi jau vairākus gadus, ir ieguvusi neticami plašu un dziļu zināšanu bagāžu un mēdz arī publiski dalīties ar savām zināšanām un padomiem. Piedāvāju jo īpaši tiem mūsu lasītājiem, kas šajās zinībās vēl ir tādi paši iesācēji kā es, pavisam svaigu, ļoti uzrunājošu Intas stāstījumu par cilvēka dabisko statusu uz šīs zemes pretstatā tam statusam, kāds viņam faktiski, pašam nezinot, no piedzimšanas brīža tiek uzspiests un kultivēts visa mūža garumā.

Vissvarīgākais no likumiem, kā stāsta Inta, ir pāvesta izdots dokuments, kas atzīst Zelta likumu (Dieva likumu) par augstāko varu. Tas skan šādi:

“Visiem cilvēkiem ir piešķirtas dabiskas, neatsavināmas tiesības, un neviens nestāv starp Cilvēku un Radītāju. Nekas nestāv augstāk par šo likumu.”

Taču klausieties paši:

Ja Tevi, lasītāj, šis temats uzrunā un Tu vēlies izzināt vairāk, aicinu meklēt papildu informāciju soctīklos un citviet. Meklējumus var sākt, piemēram, ar pretnostatījumu ‘cilvēks < > persona’ vai ar jēdzienu ‘suverēns’. Var meklēt pēc Intas Dižās vārda, bet ne tikai, jo šīs zināšanas pēdējā laikā ir atklājušās ne vienam vien cilvēkam, un publikāciju par to tagad ir gana daudz.

Daudziem temats šobrīd aktualizējas saistībā ar lielajām pārmaiņām pasaulē — ar nodomu radīt savu informācijas lauku, savu sabiedrību, savu brīvzemi. Vēl nevaram pārredzēt, ciktāl mums šīs jaunās juridiskās zināšanas būs jāliek lietā, taču viens ir skaidrs — jau pati sevis kā Cilvēka apzināšanās, kas stāv augstāk par jebkuru likumu, ir ļoti atbrīvojoša, spēcinoša un iedvesmojoša.

L. Tjuniņa

Titulbildes avots.

Anvander det med en allergi mot kop levitra online . Viagra kan hjalpa dig att fa erektion: - tranger in i blodomloppet, inte pa ett vanligt doseringsschema.

No Comments

Post a Comment