Lielais mērķis & manifests

Lielais mērķis & manifests

Lielais mērķis

Latvijā masveidā atgriežas aizbraukušie, jo Latvijā ir cilvēkam labākā vide pasaulē dzīvošanai un izaugsmei svarīgākajās jomās – ekonomiski, ekoloģiski, cilvēka brīvību, tautvaldības, kā arī garīgā un psiholoģiskā klimata ziņā.

Brīvība, atbildība, sirdsgudrība, mīlestība:

Latvijas Brīvvalsts Manifests

  • Brīvs cilvēks

Mēs paši esam radītāji, mūsu griba ir brīva, un mūsu brīvību vada mīlestība.

Mēs apzināmies, ka paši radām visu, ko piedzīvojam, tāpēc katrs ir atbildīgs par sevi un to, ko rada.
Mēs esam brīvi mīlestībā, radīšanā, brīvi pārvietojamies un rīkojamies, mēs esam materiāli nodrošināti un pašpietiekami.

  • Valsts pārvalde

Satversmē noteiktais „vara pieder tautai” reāli darbojas.

Decentralizācija – vara veidojas no apakšas, no Latvijas ciemiem, pagastiem, pilsētām. Visi lēmumi tiek pieņemti pēc iespējas lokāli.
Valsts vadītāji un politiķi ir personīgi atbildīgi par pieņemtajiem lēmumiem. Latvijas Brīvvalstī prezidents ir visas tautas ievēlēts.

  • Sabiedrība

Sabiedrība ir nevis patērējoša, bet radoša. Cilvēki rīkojas no pārpilnības apziņas, dalās ar sevi, savām prasmēm, talantiem, mīlestību – nāk ar “dot” attieksmi. Sadarbība ir cieņā. Ir kopības sajūta, vienotas tautas sajūta. Cieņā ir cilvēki, kas darbojas sabiedrības labā.

  • Viedapziņa, valoda

Latvju valoda ir vienīgā valsts valoda. Valoda tiek pilnveidota un izmantota kā spēks, kas rada vēlamo realitāti. Sirds gudrība ir prioritāra, tam seko prāta intelekts. Cilvēka dzīvībai un apzinātai radītprasmei ir visaugstākā vērtība.

  • Izglītība

Mazas skolas un klases ir prioritāte. Pirmsskolā un pamatskolā galvenā uzmanība ir individuāli katram bērnam, ievērojot un attīstot katra konkrētā bērna spējas, talantus, sadarbojoties ar bērnu viņam saprotamā „valodā”.

  • Ģimene

Stipra ģimene ir Latvijas Brīvvalsts pamatā. Ģimene – tā, pirmkārt, ir emocionālā tuvība, atbalsts, mīlestība. Ğimenes ar daudz bērniem ir augsti godātas un cienītas, tām ir īpašs valsts atbalsts.

  • Vide un veselība

Latvijas Brīvvalstī cilvēki saprātīgi, ar pateicību un cieņu lieto zemes resursus. Resursi tiek orientēti uz ilgtermiņa lietu ražošanu un veselīgu dzīvesveidu. Cilvēkiem ir veselīga uztvere un dzīvesveids netakarīgi no gadu skaita. Dabīga pārtika ir prioritāte. Ārsti kalpo cilvēkam.

  • Drošība

Valsts rūpējas, lai tās iedzīvotāji ir fiziskā, emocionālā un materiālā nodrošinājumā. Armija ir tikai valsts un tās iedzīvotāju aizsardzībai. Katram cilvēkam ir dzīvesvieta, ko nepieciešamības gadījumā to nodrošina valsts vai pašvaldība.

  • Saimnieciskā darbība, ekonomika

Enerģijas iegūšanā tiek izmantoti jau šobrīd esošie, bet realitātē neīstenotie enerģijas iegūšanas veidi, kuri nodrošina brīvību no ārvalstu enerģijas piegādātājiem. Lauksaimniecība ir bez pesticīdiem, bez ĢMO, saimniekošana notiek ekoloģiski, cienot un saudzējot dabu.

Latvijas brīvvalsts naudas vienība ir lats. Latvijā darbojas nacionālas bankas. Ir vienkārša, efektīva un taisnīga finanšu sistēma.

Viss sākas ar Tevi, kas lasa šīs rindas –
– raksti savu priekšlikumu komentāros zemāk, vai sūti uz e-pastu: LatvijasBrivibasAlianse@protonmail.com,
– uzfilmē savas idejas prezentāciju un publicē sociālajos tīklos ar tēmturi #ceļamBrivvalsti

No Comments

Post a Comment